U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Inhoud

Protocol bij ziekte:

Bij ziekte of andere redenen tot bezorgdheid, neem ik altijd telefonisch contact op met de ouders. Met de ouders wordt overlegd hoe het zieke kind verzorgd wordt. Ouders blijven altijd eindverantwoordelijk voor hun kind in deze beslissingen. Ik heb contact met een huisarts die in geval van nood snel ingeschakeld kan worden.

Ik volg het verloop van de ziekte, bijvoorbeeld koorts, door regelmatig de temperatuur van het kind te meten en te observeren hoe het kind functioneert in de groep. Ik geef kinderen geen koortsverlagende of pijnbestrijdende middelen zonder doktersrecept, omdat het verloop van de ziekte dan niet goed gevolgd kan worden. Het is om diezelfde reden niet wenselijk dat kinderen voordat ze gebracht worden zulke middelen toegediend krijgen. Vanaf 38 graden koorts neem ik altijd contact op met de ouders. Kinderen met 38,5 graden koorts of hoger dienen zo snel mogelijk opgehaald te worden. Ook als dat voor ouders lastig is onder werktijd. Het welzijn van en de zorg voor het kind  staat altijd voorop, de extra aandacht en verzorging die een ziek kind nodig heeft, kan ik slechts tot op zekere hoogte bieden.*

Als een kind thuis ziek wordt dan is het fijn als ik daarvan op de hoogte word gesteld. Bij ziektes met besmettingsgevaar kan ouders gevraagd worden hun kind niet  te brengen. Zo nodig neem ik contact op met de GGD om advies te vragen en worden andere ouders geïnformeerd. Richtlijnen van de GGD worden hierin gevolgd. Informatie die van belang is voor alle ouders, wordt met hen gedeeld zodat alle ouders hier alert op kunnen zijn bij hun eigen kind. Voor het verstrekken van medicatie op doktersrecept is er het formulier medicijnverstrekking, dat ouders volledig invullen en ondertekenen. 

 

*In verband met de corona-maatregelen gelden momenteel strengere voorwaarden:

Wanneer moet het kind thuisblijven (of worden opgehaald als de klachten zich gedurende de dag bij het kind of het gezinslid ontwikkelen)?

- Het kind of een huisgenoot heeft corona (In geval van volledige afzondering:10 dagen na het laatste risicocontact mag het kind, mits klachtenvrij, weer komen. In geval van geen volledige afzondering: 10 dagen nadat de laatste corona-patiënt 24 uur klachtenvrij is, mag het kind, mits klachtenvrij, weer komen)

-Het kind hoest vaker dan 1x per uur. (Na 24 uur klachtenvrij mag het kind weer komen)

-Iemand anders in het gezin heeft last van hoest, neusverkoudheid, keelpijn, plotseling smaak-/reukverlies. (Na 24 uur klachtenvrij  of een negatieve testuitslag mag het kind weer komen)

- Het kind heeft verhoging én last van verkoudheid. (Na 24 uur klachtenvrij mag het kind weer komen)

-Het kind heeft koorts(=38 graden of meer) en/of is benauwd. (Na 24 uur klachtenvrij mag het kind weer komen)

-Iemand anders in het gezin heeft koorts en/of is benauwd. (Na 24 uur klachtenvrij mag het kind weer komen)

-Iemand in het gezin is in afwachting van een test/heeft zich laten testen. (Na negatieve uitslag mag het kind weer komen)

- Het kind heeft geel of groen snot. (Na 24 uur klachtenvrij mag het kind weer komen)

- Het kind heeft kleurloos snot maar moet vaker dan 1x per uur de neus snuiten. (Na 24 uur klachtenvrij mag het kind weer komen)

- Het kind heeft diarree, meer dan 3 dunne poepluiers per dag of moet overgeven (Na 24 uur klachtenvrij mag het kind weer komen)

- Het kind is in contact geweest met iemand met corona. (Na 10 dagen zonder klachten mag het kind weer komen)

- Iemand anders uit het gezin is in contact geweest met iemand met corona. (Na 10 dagen zonder klachten mag het kind weer komen)

- Iemand uit het gezin komt uit het buitenland. 10 dagen na aankomst mag het kind weer komen, mits klachtenvrij)

 

Inhoud

Inhoud